Beeldend werk

Geschiedenis, ongelijkheid en dood zijn de hoofdonderwerpen in mijn beeldend werk. Deze onderwerpen koppel ik aan zowel menselijke als dierlijke figuratie, met een grote aandacht voor oude ambachten. Ik probeer mijn beelden altijd een kunsthistorische verwijzing te geven door de iconografie en de werkwijze in het beeldhouwproces.
Het werk is een klassieke sculpturale benadering, waarbij de beschouwer wordt geconfronteerd met zowel zijn eigen vooroordelen als maatschappelijke conventies.

Mijn werk is niet zozeer een artistiek statement of een maatschappijkritisch oordeel, eerder een reflectie op onze samenleving en de totstandkoming daarvan. De onderwerpskeuze van mijn sculpturen is ontstaan door een diepgaande interesse in en fascinatie voor het koloniale verleden van Nederland en hoe dat tot op heden doorwerkt.

Veel beelden komen voort uit een bepaald thema, en vormen een inhoudelijk samenspel, maar kunnen totaal anders overkomen. De sculpturen zijn gestoeld op eeuwenoude beeldtradities en vormen een hedendaagse variatie daarop.

Ik hoop met mijn werk mensen te verwonderen, de aandacht van de beschouwer vast te houden en hen onderdeel te maken van al wat mij fascineert. Esthetiek is geen hoofddoel, maar kan wel een bijkomstig effect zijn.