Beeldend werk

Dood, religie, en dierlijk leed, zijn de hoofdonderwerpen in mijn beeldend werk. Deze onderwerpen koppel ik aan dierlijke figuratie met een grote aandacht voor oude ambachten. Ik probeer mijn beelden altijd een kunsthistorische verwijzing te geven door de iconografie en de werkwijze van de sculpturen.

Mijn werk is niet zozeer een artistiek statement of een maatschappij kritisch oordeel, eerder een reflectie op onze samenleving. De onderwerpskeuze van mijn sculpturen komt voort uit een diepgaande interesse en fascinatie voor de manier van omgang tussen mens en dier.

Veel beelden komen voort uit een bepaald thema, en vormen een inhoudelijk samenspel, maar kunnen totaal anders overkomen. De sculpturen zijn gestoeld op eeuwen oude beeldtradities en vormen een hedendaagse variatie daarop.

Ik hoop met mijn werk mensen te verwonderen en de aandacht van de beschouwer vast te houden en hen onderdeel te maken van al wat mij fascineert. Esthetiek is geen hoofddoel, maar kan wel een bijkomstig effect zijn.