Dialoogtafel/A conversation piece in De Pont museum, februari 2022.

Het beeld ‘A conversation piece’ bestaat uit een tafel met zes stoelen/ krukken waarbij de bezoekers worden uitgenodigd deel te nemen aan het monument door plaats te nemen en met elkaar in gesprek te gaan. Het monument volgt de traditie van de Keti Koti dialoogtafel, waarbij middels het uitwisselen van persoonlijke ervaringen stil wordt gestaan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden, en wordt gekeken naar de toekomst. Het beeld zet aan tot nadenken over het Nederlandse slavernijverleden door de uitgesneden mensfiguren in het tafelblad en in de rechtopstaande dwarsdoorsnede van een schip dat op de tafel staat. Dit idee is geïnspireerd op de 18e-eeuwse tekeningen van het slavenschip ‘Brooks’.

‘Description of a slave ship,’ 1789 Tekeningen van de planmatige indeling van het slavenschip genaamd ‘Brooks’
boot

Op de tafel staan zes borden, met daarop verschillende specerijen welke in de Nederlandse koloniën met behulp van slaven werden verbouwd. Deze goederen werden vervolgens naar Nederland verscheept om voor hoge bedragen te worden verkocht.

De titel
De titel ‘A conversation piece’ verwijst naar de 17e-eeuwse Nederlandse traditie waarbij mensen op stand een groot zoutstel met een bijzondere vorm op tafel zetten, dat moest aanzetten tot een gesprek. Deze zoutstellen hadden vaak de vorm van een schip. Het zout werd door slaven gewonnen in het Caribisch gebied. Bij dit monument zit er geen zout in het schip, maar de tot slaaf gemaakten die dit zout moesten winnen. Zo biedt deze tafel een onderwerp voor een goede conversatie.

zoutvat
17e-eeuws zilveren zoutvat

De stoelen/krukken
De stoelen en krukken die om de tafel staan zijn verschillend van schaal. Sommige stoelen zijn te hoog, anderen juist weer te laag. Hierdoor ontstaat er voor bezoekers automatisch een verschil in machtsverhouding. Ook dit geeft aanleiding tot gesprek. 

Ashanti-troon
In de laatste decennia is er veel DNA-onderzoek gedaan naar de roots van veel Antillianen en Surinamers. Hieruit is gebleken dat het DNA de meeste gelijkenis vertoont met de Ashanti uit Ghana. Bij de Ashanti heeft de Ashanti-troon een symbolische en religieuze waarde. Het wordt gezien als het ultieme symbool van goddelijke macht. Men gelooft dat in deze troon de geest van de Ashanti zit. Wat voor de een gezien kan worden als een ongemakkelijk krukje of voetenbankje, is voor de ander een troon en het ultieme symbool voor macht. Het is dus maar net hoe je ernaar kijkt. 

Ashanti troon
 Ashanti troon

Vouwstoel
Al sinds de oudheid gold dit type vouwstoel als een erezetel voor keizers en andere mensen van aanzien. De stoel geeft dus een bepaalde status aan, en is daarom de rijkst versierde stoel van het beeld. 

vouwstoel
 X-vouwstoel ca. 1620